Kontakt

Akademia Prochu i Ognia S.C.
Dobrzankowo 4A
06 – 300 Przasnysz
NIP: 7611562943
REGON: 383033480
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.14/00290/2020

Adam – 500 190 146
Mariusz – 666 059 654

akademia.prochu.ognia@gmail.com