Strzelba gładkolufowa

W planie:

Teoria:
– warunki bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią;
– zasady zachowania się na strzelnicy;
– budowa i zasada działania broni;
– zasady celowania.

Praktyka:
– postawa strzelecka i prawidłowy chwyt;
– ładowanie strzelby;
– podstawowe zacięcia i sposoby ich usuwania;
– ćwiczenia ogniowe i nauka strzelania (do celi stalowych).

Zapewniamy broń Kral Arms Tactical, ochronę wzroku i słuchu.

Ilość amunicji – 25 szt.
Czas trwania – 2 godz.
Cena – 300 zł

Po ukończeniu szkolenia wystawiamy certyfikat.